preloder
Top

Au·to·sour·cing

,,

1. Het analyseren, optimaliseren
en automatiseren van werkzaamheden;
2. Meer doen in minder tijd.

Ten behoeve van:

,,

1. een efficiëntere manier van werken;
2. een positieve invloed op de resultaten van een organisatie;
3. meer tijd voor leukere en/of belangrijkere taken.

Bedoeld voor:

,,

(zakelijke) professionals die te maken hebben met administratieve processen. Actief in uiteenlopende organisaties en hoedanigheden; van overheid tot bedrijfsleven, van zelfstandige tot multinational, van medewerker tot manager en van denker tot doener. Voor een ieder die efficiënter wil werken.

Autosourcing biedt een wereld waarin mensen weinig tot geen tijd kwijt zijn aan saai en repeterend kantoorwerk. Zo ontstaat ruimte voor belangrijke dingen, voor elkaar en voor creativiteit. Efficiëntere inrichting van werkprocessen zorgt voor minder stress en meer werkplezier.

Het idee achter…

…autosourcing

Een kerngedachte van autosourcing is: “probeer niets te doen wat een computer ook kan doen“. Het klinkt heel eenvoudig, maar het blijkt vaak lastiger dan verwacht. Wat kan een computer doen? In theorie zouden computers alles kunnen doen en blijft er geen werk meer over. In de praktijk zijn computers echter veel beperkter. Computers missen twee fundamentele eigenschappen die bij sommige taken onontbeerlijk zijn: creativiteit en emotie.

Om deze reden blijven enige menselijke inspanningen ook in de filosofie van autosourcing onmisbaar. Er zijn echter tal van werkzaamheden waarbij persoonlijke inspanningen nagenoeg overbodig of efficiënt te vereenvoudigen zijn. Voor deze (vaak herhaaldelijke) werkzaamheden biedt autosourcing dé uitkomst. De basisprincipes staan op deze website toegelicht. Voor een vertaling naar de praktijk is een cursus autosourcing raadzaam.

Waarom?

Afrekenen met...

  • …saaie, repeterende taken;
  • …vervelende vergissingen;
  • …onnodig werk;
  • …langdurig computerwerk.

Hoe?

Stap voor stap

  1. Standaardiseren/optimaliseren;
  2. Uitbesteden aan de computer;
  3. Zelf de regie in handen houden;
  4. Saai werk vervangen door leuk werk.

Wat?

Autosourcing

Een combinatie van ‘automatisering’ en ‘outsourcing’: werkzaamheden intern uitbesteden aan uw PC, zonder hulp van collegae. Meer doen in minder tijd.

De meest geschikte persoon die uw werkdruk kan verlagen…
…bent u zelf!